A

A bolond homokra... 911

A föld az ég 007

A mennyben fenn... 808

A mi hazánk   249

A szentlélek leszáll E7

A szívem az Úrban 801

Abba! Ég és föld Ura 215

Add a kezed 906

Adjunk hálát az Úrnak 018

Adoramus te 248

Áldalak jó Uram 053

Áldjátok az Urat 046

Áldjon meg téged az Úr 218

 Áldjuk együtt az Urat 030

Áldjuk Őt, aki meghalt 042

Áldjuk Őt, áldjuk Őt 071

Áldom szent Neved 095

 Áldott az Úr 020

Áldott légy Istenünk 027

Áldott legyen az Úr neve 004

Áldjad én lelkem az Urat E19

Áldjad én lelkem az Úr nevét! 803

Áldott legyen az Úr neve 910

Alleluja, Alleluja feltámadott 075

Alleluja 10x  093

Alleluja. alleluja 060

Alleluját zengj az Úrnak 001

Állj fel és kiálts     912

Anyád méhétől fogva  E4

Atya, áldott legyél 040

Atya, teremtő szeretet...  315

Atyaisten a néped jön 610

Atyánk, jöjjön el... 089

Asztalhoz hív minket   609

Ave Maria oh...    401

Ave Maria   411

Az égiek serege mind 807

Az élet megjelent közöttünk 035

Az Úr az őrizőm    252

Az Úr jósága 241

Az Úr jön, ha hívom 217

Az Úr van itt 209

Az Úrhoz száll a himnusz 026

Az Úrnak lelke legyen... 015

Az Úrnak szüksége van rád 920

Az Úrra vár a szívem 037

B

Békesség legyen velünk 242

C

Christus idem  806

Csak benned bízom Uram 201

Csak Istenben lel békét 231

Csak Jézusnak szolgálok 034

Csak téged áldalak Istenem 029

D

Dicsérd lelkem 090

Dicsérd, áldd az Ő nevét 076

Dicsérje ének Istenünk 078

Dicsérje föld és az ég 041

Dicsérjük őt... 002

Dicsérlek Téged... 039

Dicsősség az Atyának 022

Dicsősség az atyának  022

E

Egyedül Isten az én fényem  063

Együtt fog ujjongni 047

Eléd lépek jó Uram  262

Eljött hozzám E16

Eljövök Uram 230

Emberré lett Isten fia értünk 087

Emmánuel, velünk az Úr 033

Ébred a Föld 914

Ébredj bennem E5

Emlékezzél meg E2

Énekeljünk dalt az Úrnak 702

Én Uram, én Istenem 211

Énekeld mivelünk 068

Énekelj az Úrnak 051

Én nem vagyok gyalogos 914

Értem folyt a véred E7

Erőt adsz minden  207

Ezért áldjon Uram 92

F

Fejem, vállam, térdem... 917

Felismertünk, ó Urunk 611

Feltámadt az Úr 081

Feltekintek a hegyre 235

Fogadd el Uram 240

Fogadd tőlünk... 612

Földek az Istent dics... 072

G

Glória /4x 919

Gyermekem, én szomjazom 223

Gyertek az Urat dicsérni 032

Gyertek dicsérjük együtt 023

Gyönyörű vagy én Uram 019

H

Ha mástól már segítség...  254

Halld Uram 251

Hatalmas vagy E10 

Hálát adok Néked 222

Hálát adok, hogy itt... 056

Hálát adok az esti órán 057

Hívlak Uram, várlak Uram 208

Hogyha csak mustármagnyi 902

Hozzád száll énekem 094

Hozzátok a hálának áldozatát E26

Hozsanna, hozsanna 016

I

Igazságban szellemben... E24

Ím' Gábor angyal 404

Íme az Úr feltámadott 014

Íme itt jön Ő... 005

Indulj és menj 043

Indulj, az Úr elé 715

Irgalmas Istenem 088

Irgalmazz énnekem E11

Irgalom Istene nézd 265

Isten a szeretet 079

Isten alkotta az... 909

Isten boldog fénye 802

Irgalom Istene E12

Isten Báránya E13

Istenem, Királyom 718

Isten, Ő az erőm 066

Isten szeret, örvendj hát 025

Isten úgy szeretett minket 601

Istenem itt vagyok neked E25

Isten vágy  255

Ízleld és lásd 607

J

Jeruzsálem, Jeruzsálem 009

Jézus (8x)     239

Jézus az Úr 233

Jézus áldott legyél   256

Jézus, áldott légy  266

Jézus Emmánuel (2x) 246

Jézus hozzád megyek 232

Jézus hozzád száll énekem 028

Jézus Krisztus áldott légy 805

Jézus neked élek 214

Jézus itt jár 922

Jézus, Jézus én Uram 238

Jézus hiszem, hogy itt vagy 250

Jézus, megígérted 220

Jézus, nékünk adtál anyát 406

Jézus, Jézus...  (8x)     212

Jézus, térdet hajtunk E15

Jézus vár rád 213

Jézus véred megtisztít 258

Jó Atyánk... 012

Jó Urunk, Jézusunk 003

Jöjj el, Marana tha...   713

Jöjj hozzám 603

Jöjj Jézus     259

 Jézus, Emmanuel  246

Jöjj szabadító Istenünk  308

Jöjj Szentlélek, szállj.. 304

Jöjj, Szentlélek, szállj le ránk 314

Jöjj Szentlélek, töltsd be szívünk 310

Jöjj, hívunk jöjj, Szentlélek 306

Jöjj, itt az idő 058

Jöjj, ó jöjj E16 

Jöjj, Szentlélek, Urunk 318

Jöjj Szentlélek, jöjj közénk 305

Jöjj Uram, Istenem 244

Jöjj, vár a szívünk 302

Jöjj, vár az Úr 221

Jöjj, zengd velem 069

K

Kelj fel, ki alszol 711

Kelj fel E17

Kenyered és borod táplál 602

Kész az én szívem 048

Ki teremtette ezt a... 915

Kicsiny kis fényemmel 907

Király vagy 059

Kopp, kopp, kopp 903

Köszöntünk ma Téged 408

Közel jön az Isten 234

Krisztus feltámadott 082

Krisztusnak teste...  606

Krisztusnak teste és vére 608

L

Lélek áraszd a szívünkbe 312

Lélek szállj le ránk 309

Lelkem áldja neved... 008

M

Ma Téged áldjon a szánk   073

Magasztaljon téged minden 045

Marana tha! 804

Mária isten anyja E18

Masithi! 064

Meghívtál, hogy vízre lépjek E20

Megmented lelkünket 092

Megújul a szívünk 011

Méhedben hordoztad... 410

Menjetek be kapuin 049

Mennyei Jeruzsálem   249

Mennyei Király, Vigasztaló 307

Mert Te Uram 225

Mert tudom   257

Mestereknek mestere 918

Mind, kik szomjaztok 605

Minden alkotásod oly nagy... 074

Minden nap veled leszek  055

Mindnyájan együtt... 901

Mint az agyag 216

Mit csinálnak az emberek 905

Mondd, ki a dzsungel királya 921

Mondjunk éneket örömmel 061

Most átadom néked 237

Most minden nép áldja 031

Most nem sietek   260

Múlik már az éjjel 705

N

Nálad lett borrá a víz 096

Ne félj, mert megváltottalak 202

Ne félj, ne aggódj E22

Néked dicséret, áldás... 010

Néked hódolok, Jézus 224

Nekem, nekem, nekem 913

Nézz testvér fel 017

Nincs más Isten 096

Nyisd meg szemem Uram 086

O

Ó, halld meg Uram E28

Ó jöjjetek, örvendjünk 050

Ó Mária Te az Úrnak... 409

Ó Te vagy Uram 219

Ó, Abba Atyám 710

Ó, áldott, ki jő 267

Ó, jöjj Istenem 236

Ó, szívem kincset talált 261

Oh áldjad lelkem... 204

Oh mily boldog 604

Oh szeretettől égő szív 203

Oh Uram, hozzád száll 704

Ó Uram Néked zeng 226

Örülj az Úrban, áld az Ő nevét 024

Örvendj az úrban 006

Ő az Úr 228

P

Pillangó ha lehetnék 904

R

Rád vágyik a szívem 205

Rajta, dicsérjétek... 021

Reményt és jövőt adok 080

S

Salve Regina 402

Sz

Szálljunk fel 923

Szelíd és alázatos szívű Jézus 253

Szent színed elé járulunk E9

Szent vagy szent vagy E8

Szentlélek Isten 317

Szentlélek jöjj, lobogó 301

Szentlélek, örömünk 313

Szentlélek, úgy kérünk 316

Szeret az Úr... 085

Szeretem örökké    262

Szeretet Istene 038

Szeretni szüntelenül 243

Szívem csendben 229

Szívem telve van Veled   263

Szívemből ünnepi ének árad 062

Szüntelen áldjuk az ég urát 036

T

Táncolj az Úrnak 052

Te vagy az Út...   091

Te vagy méltó, ó Istenünk E23

Te vagy méltó Istenünk E27

Te vagy szerelme életemnek E21

Téged áldalak... 084

Téged dicsér 077

Téged Isten dicsérlek 716

Tégy eggyé Urunk 245

Teremts bennem... 227

Tested Jézus  értünk...206

Thuma mina 065

Tied a dicsőség 054

Totus tuus, Maria 403

U

Uram a te Igéd 708

Uram az én szívem 247

Uram, tehozzád futok 210

Urunk, küld el 311

Üdvöz légy Mária 407

V

Vágyom arcod Isten 255

Van egy név 264

Veled, Uram Jézus 916

Veni Sancte Spiritus 303

Yezu azali awa 067

Z

Zengd velünk 044

Zengi a hajnal... 083

Zengj éneket 070

Zengjen az ének 013

Zengő patakok 717