012.

Jó Atyánk, Néked minden dicsőség,

Jó Atyánk, tisztelet és bölcsesség,

Jó Atyánk, hatalom és ékesség

örök időkön át!

 

1. Angyalok és minden égi szent

trónodon dicsérnek szüntelen.

Mind imád, és így kiáltanak:

Ámen! Alleluja!

 

2. Bölcs az Úr, amikor ítél.

Boldog az, ki Őbenne remél,

S mind akit a menyegzőre vár.

Ámen! Alleluja!

 

3. Jó az Úr, a Mindenható!

Szent neve örökkévaló.

Vár reánk az égi lakoma.

Ámen! Alleluja!