248.

Adoramus te, Krisztus Király

magasztalunk és imádunk Téged!

Adoramus te, királyok Királya,

szent Fölséged áldjuk örökké

 

1. Jézus, az Atya fénye,

minden nép reménye,

Jézus élet szerzője,    Adoramus te!

Emberré lett Isten,

hívek örök kincse,

békesség Istene,        Adoramus te!

 

2. Jézus, szegények Atyja,

betegek gyógyítója,

Boldogságos Szűz Fia, Adoramus te!

Engedelmes Jézus,

alázatos szívű,

szelídségnek példája,   Adoramus te!

 

3. Jézus, élő Isten,

Egyház reménysége,

Jézus utunk, életünk,  Adoramus te!

Csodálatos Jézus,

erények példaképe,

dicsőségnek Királya,  Adoramus te!

 

4. Jézus, bölcsességünk,

Örök fényességünk,

Tanítónk és Mesterünk, Adoramus te!

Jézus, erős Isten,

igazságnak napja,

Megváltónk és pártfogónk, Adoramus te!