031.

Most minden nép áldja az élet Urát!

Ujjongjunk: eljött a nagy Király!

Most minden nép áldja az élet Urát!

Örvendjünk, zengjünk alleluját!

 

1. Gyermek született nekünk,

íme Fiú adatott nekünk,

Béke Fejedelme a neve:

Isten Ő mindörökre.

 

2. Istent nem látta senki:

az Ő Fiában jelent meg itt.

Nékünk mutatta meg jóságát:

elküldte örök Fiát!

 

3. A mi üdvösségünkért,

és hogy megmentse, mi elveszett,

Hogy a földünkön béke legyen:

testté lett már az Ige.

 

4. Mikor az idő betelt,

Isten Máriára letekintett.

És mint kisgyermek jött el közénk,

ki Isten mindörökké.

 

5. Velünk az Úr örökké,

köztünk lakik, a szívünkben él.

Menjünk, hirdessük szeretetét:

Emmánuel, Jézus él!