033.

Emmánuel, velünk az Úr,

Emmánuel, velünk az Isten.

Emmánuel, velünk az Úr,

Emmánuel, az Isten velünk, áldjuk Őt!

 

1. Gyermek született, Fiú adatott nékünk,
és a neve lészen: Emmánuel.

Az Atya küldte Őt, és engedelmes lett,
és értünk adta életét.

 

2. A harmadik napon Ő feltámadott,

és az Élet legyőzte a halált.

Ímé a nap, a győzelem napja,

ó, Jézus, Te vagy a Király.