410.

Méhedben hordoztad az ég Urát.

Tőled nyert testet az égi Király.

Megnyílt a Mennyország ajtaja már,

jó Anyánk, nézz le ránk!

 

1. Rád tekintett Istenünk,

ó, áldott Szűz,

Mert a szíved tiszta volt és mindig hű.

 

2. Gábor angyal így köszönt:

Ó, üdvöz légy!
Általad lesz Istenünk emberré.

 

3. Ím a Lélektől fogansz

Istengyermeket.

Üdvözítőnk jön közénk: Emmánuel.

 

4. Szívedet tőr járta át

fenn a Golgotán!

Hol fiad miérettünk halt kínhalált.

 

5. Fenn a mennyben ad Fiad szép koronát.

Szűzanyánk,

ma kér imánk, hű Pátrónánk!