045.

Magasztaljon Téged minden nyelv!

Dicsérje és áldja szent neved!

Áldott légy Uram áldott!

Nagyságod előtt most hódolunk.