601.

Isten úgy szeretett minket,

hogy Egyszülöttjét adta nekünk.

Nem elítélni akart bennünket,

hanem hogy éljen mind, aki hisz.

 

1. Én vagyok az élet kenyere.

/Aki ebből a kenyérből eszik,

örökké él. Aki eszi az én testemet

és issza az én véremet, /

Bennem marad és én őbenne.

 

2. Én vagyok a világ világossága.

/Aki engem követ nem jár sötétben,

hanem övé lesz az élet világossága./

Az Atya tanúskodik rólam,

aki engem küldött.

 

3. Én vagyok az ajtó a juhok számára.

/Ha valaki rajtam keresztül

megy be, üdvözül.

Azért jöttem, hogy életük legyen,/

És bőségben legyen.

 

4. Én vagyok a Jó Pásztor.

/Ismerem juhaimat, és juhaim ismernek

engem. Életemet adom juhaimért./

És senki el nem veheti tőlem.

 

5. Én vagyok a feltámadás.

/Aki hisz bennem,még ha meghal is él.

És aki úgy él, hogy hisz bennem, /

Nem hal meg örökké.