606.

Krisztusnak teste és vére van itt.

Az élet kenyere és az üdvösség kelyhe.
Testével, vérével táplál az Úr,

hogy az örök életre jussunk.

 

1. Mikor eljött az óra, hogy Jézus

a mi üdvünkért adja magát

kenyeret és bort adott, majd így szólt:
ez az én testem és az én vérem.

 

2. Eme kenyérben és borban hisszük,

hogy az Isten van köztünk jelen.

Jézus asztalhoz ültetett minket,

hogy a testével táplálja lelkünk.

 

3. A Szentostyát magunkhoz véve,

A mi szívünkbe fogadjuk Jézust,

Aki meghalt de feltámadt értünk:

Ezt hirdetjük, míg el nem jő.