608.

Krisztusnak teste s vére lett az ételünk
Őt fogadjuk most, ki megszabadít.

 

1.  A kenyér, amit eszünk, már nem kenyér,
a bor, amit iszunk már nem bor.

Ez valóban a feltámadott Krisztus

teste és vére, ki annyira szeret minket,

hogy ételül adja magát.

 

2. Isten, akit szolgálunk nem távollevő.

Isten, akit magunkhoz veszünk

nem könyörtelen.

Ő igazán gyöngéd és szerető Isten,

ki oly közeli, hogy bennünk akar lakni.

 

3. Én vagyok az élet kenyere.

Atyáitok mannát ettek és meghaltak.
Ez a mennyből alászállt kenyér,

hogy együnk és ne haljunk meg.

 

4. Én vagyok a mennyből

alászállott élő kenyér.

Örökké fog élni, ki ebből eszik.

A kenyér amelyet én adok,

az én testem a világ életéért.

 

5. Aki eszi az én testemet

és issza az én véremet,

bennem marad és én őbenne.

Amint én az atya által élek,

aki engem küldött, ugyanúgy,

aki engem eszik, általam él.