612.

1. Fogadd tőlünk égi Atyánk,

Mindenható Isten,

Ezt az örök áldozatot, melyet Fiad itt lenn,

Szeplőtlen adományul valóságra váltott,

Mellyel a mi bűneinkért Hozzád felkiáltott!

 

 

2. Bántásaink, mulasztásaink árát megfizette,

Minden igaz keresztényért Színed elé tette

Élőkért és megholtakért, hogy üdvükre váljon,

És hogy minden emberlélek hozzád eltaláljon.

 

3. Fölajánljuk Néked, Uram üdvösségünk kelyhét,

Jóságodhoz esedezünk, vedd el bűnünk terhét!

Illatozva szálljon Hozzád

Üdvösségünk ára Fölségednek trónja elé,

Istenséged színe elé egyházunk javára.