062.

1. Szívemből ünnepi ének árad,

háladalt éneklek az ég Urának.

Ujjongva tör fel a hála bennem,

jósága körülvesz szárnyként engem.

/:Adjatok hálát az Istennek.:/

 

2. Ő a mi Teremtőnk, Királyunk,

alle-alleluja, alleluja, allelluja!

Hála legyen, hála legyen, hála,

áldott az Úr!

 

3. Oly jó áldani az Urat.

Ujjongóan jó Istennek

zengeni zsoltárokat!

Már kora reggelen, jóságát,

éjszakákon át hirdetem

szüntelen nagy irgalmát

 

4. Pengő hangszeren, lantokon,

ujjongóan jó lelkesen

zengeni hálaszót.

Az öröm hangjai szóljanak,

gitár Húrjain magasztalom

ujjongva csodáidat!

 

5. Uram, jó voltál énhozzám,

életemben nagydolgokat

műveltél sok év során.

Sziklám, oltalmam te voltál,

oly irgalmasan gondoskodó

Istenem, égi Atyám!

 

6. Hála, dicsőség nevednek,

most és mindörökké

az égben, a földön. Ámen.