067.

/:Alleluia, Alleluia

Alleluia na Yezu.:/

 

1. Yezu azali awa,

Yezu azali awa,

yezu azali awa na biso.

 

2. Biso tokosetela,

biso tokosetela,

Biso tokosetela na Yezu.

 

3. Biso tokoligana,

biso tokoligana,

Biso tokoligana na Yezu.

 

4. Biso tokomona ye,

biso tokomona ye,

Biso tokomona ye, na Lola.