801.

A szívem az Úrban szüntelen örvend,

ujjong a lelkem Istenben.
 

1. Mert az üdvösség ruhájába öltöztetett,

s az igaz élet köntösébe burkolt,

mint a vőlegényt, aki koszorút visel,

és mint a menyasszonyt,

aki ékszerekkel díszíti magát.

 

2. Amint a föld megtermi növényeit,

és a kert kisarjasztja a veteményeket,

úgy sarjasztja ki az Úr

az igazságosságot, és a magasztalást,

minden nép színe előtt.

 

3. Sion miatt nem hallgathatok, és

Jeruzsálem miatt nem nyugszom,

míg föl nem ragyog igazsága,

mint a hajnal, és szabadulása,

mint a fáklya, nem tündököl.

 

4. Meglátják majd a népek igazságodat,

és a királyok dicsőségedet.

Új néven hívnak majd,

amellyel az Úr ajka nevez el.

A dicsőség koronája leszel

az Úr kezében,

királyi fejdísz Istened kezében.

 

5. Dicsőség az Atyának,

a Fiúnak és a Szentléleknek

miképpen kezdetben

most és mindörökké. Ámen.