803.

Áldjad én lelkem az Úr nevét!

 

1. Magasztalja lelkem az Urat,

És szívem ujjong üdvözítő Istenemben.

 

2. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát,

Íme, ezentúl boldognak hirdet az összes nemzedék.

 

3. Mert nagyot művelt velem Ő, aki Hatalmas:

Ő, akit Szentnek hívunk.

 

4. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon,

Akik istenfélők.

 

5. Csodát művelt erős karjával:

A kevélykedőket széjjelszórta.

 

6. Hatalmasokat elűzött trónjukról,

Kicsinyeket pedig felmagasztalt.

 

7. Az éhezőket minden jóval betölti,

A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.

 

8. Gondjába vette gyermekét, Izraelt,

Megemlékezett irgalmáról,

 

9. Melyet atyáinknak hajdan megígért,

Ábrahámnak és utódainak mindörökké.

 

10. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak

És a Szentlélek Istennek,

Miképpen kezdetben,

most és mindenkor

És mindörökkön örökké. Ámen.