087.

Emberré lett Isten Fia értünk.

Emmánuel a neve.

Emberré lett Isten Fia értünk.

Alleluja!

 

1. Bár a bűn rabjai voltunk,

és mi sokszor elbotoltunk,

ám az Úr lehajolt hozzánk:

Oh, Emmánuel!

 

2. Szent Fiát az Atya küldte,

s testet ölt a Szűzi méhben:

Ő a béke fejedelme:

Oh Emmánuel!

 

3. Jó az Úr, szeret az Isten,

eltörölte bűneinket.

Nála vár az örök élet:

Oh, Emmánuel!

 

4. Krisztus, Isten egyszülöttje,

király vagy Te mindörökre!

Angyalok serege zengje:

Oh, Emmánuel!