088.

Irgalmas Istenem,

Téged áldlak szüntelen.

Meghívtál jó Atyám, megváltoztattál.
Bensőmben szól szavad,

hűséges vagy, ó, Uram.

Add, hogy ma megtegyem akaratodat!

 

1. Életemre áraszd minden percben fényedet!

Jöjj, Te légy vezérem,

benned bízom, Istenem.

Add, hogy érted éljek:

tisztán, szentként hű legyek,

és amit parancsolsz, azt mind megtegyem!

 

2. Téged áld a lelkem,

mert gyöngéden felkarolsz,

béke vár tenálad, benned mindig bízhatom.

Téged énekemmel hálás szívvel áldalak.

Oly csodálatos vagy:

velem élsz minden nap.

 

3. Add, hogy azt, amit kérsz,

érted mindig megtegyem,

el ne tévelyedjem, védjed, óvjad életem!

Így, ha szólítasz majd,

könnyű szívvel mondhatom:

kész vagyok s tudom

vár odafönt otthonom.