089.

Atyánk, jöjjön el az országod

és legyen meg akaratod

amint a mennyben, úgy a földön!

Szenteltessék meg a Neved!

És Szentlelked áraszd a földre

mindenkor! Add égi fényedet,

a békéd szívünk töltse el!

 

1. Minket ki választhat el

a te szeretetedtől végleg?

Minket ki szakíthat el

a Te irgalmadtól?

 

2. Téged dicsér énekünk

és az imánk Téged szólít.

A Te jelenléted hív,

neked él minden szív.

 

Bocsásd meg a mi vétkeink,

kísértésbe nevígy!

De szabadíts meg a gonosztól,

irgalmad üdvözít!

Te erősítsd a mi hitünket,

békédet ad nekünk!

A néped úgy várja már Jézusnak eljöttét.

 

3. A mi fényünk Te vagy

és az éjnek már vége.

Nem lesz könny, fájdalom,

sem gyász, sem halál.