Mennyei Atyánk! 

Hálát adok Neked, hogy meghívtál az Emmá-

nuel Közösségbe! Köszönöm Neked ezt az

utat, melyet szabadon választottam, melyen

törekszem a legjobb tudásom és képessé-

gem szerint járni.

Kérlek, add nekem kegyelmedet az elkövet-

kező egy évre, hogy

-naponta dicsőíthesselek Téged;

-hosszas adorációban töltekezhessek;

-tudjak részt venni napi szentmisén;

-éljen bennem a vágy a házicsoportokon,

lelkinapokon, lelkigyakorlaton,  szolgálatok-

ban való aktív részvételre;

-rendszeresen eljárjak, töltekezzem a szent-

gyónásban, a kíséréseken és a képzéseken;

-lehetőségeimhez és képességeimhez mér-

ten fizessem a tizedet;

-nyitott és készséges szívű legyek a Közös-

ség felelőseinek kéréseire;

-ne kritizáljak másokat, különösen nem a

közösségi testvéreimet;

-mind jobban tudjam megélni a kompassiót,

és hirdetni az örömhírt;

-mindenkor hűséges legyek az  Anyaszent-

egyházunkhoz!

Mária, Jézus Édesanyja, közösségünk Patró-

nusa! A Te közbenjárásod segítsen át a ne-

hézségeken, és vezessen egyre közelebb

Szent Fiadhoz, Jézushoz! Amen.