Felajánló ima Máriának
 

Ó Mária, az egész mennyei udvar

jelenlétében ma Anyánknak és

Királynőnknek választunk.

 

Átadjuk és Neked szenteljük teljes

alávetettségben és szeretetben testünket

és lelkünket, belső és külső javainkat,

a múlt, jelen- és jövendőbeli

jócselekedeteink értékét.

 

Tetszésed szerint rendelkezz

velünk és kivétel nélkül mindennel,

ami hozzánk tartozik,

Isten nagyobb dicsőségére,

időben és örökkévalóságban. Ámen