A közösség énekei

Benned bízom Uram /2000/ Őáltala, Ővele, Őbenne  /2001/

 Jézus, megígérted 2003/

a/1.Lelkem áldja neved

a/1 Az Úrhoz száll a himnusz

a/1 Jöjj, zengd velem

a/2.Néked dicséret

a/2 Kyrie

a/2 Áldjuk Őt!

a/3.Allelúját zengj az Úrnak

a/3 Zengjen az ének

a/3 Énekeld mivelünk

a/4.Szentlélek Jöjj

a/4Alleluja 

a/4 Jézus, megígérted

a/5.Csak benned bízom

a/5 Jézus, neked élek

a/5 Az Úrra vár a szívem

a/6.Ave Maria

a/6 Sanctus

a/6 Dicsérje föld és az ég

b/1.Ime itt jön Ő

a/7 Őáltala Ővele és Őbenne

a/7 Urunk, küldd el a Szentlelked

b/2.Jó Urunk. Jézusunk

a/8 Agnus Dei

b/1 Áldjuk együtt az Urat

b/3.Megújul a szívünk

a/9 Abba! Ég és föld Ura

b/2 Az Úr jön, ha hívom

b/4.Jöjj, vár a szívünk

a/10 Jó Atyánk, néked minden dicsőség

b/3 Atya, áldott legyél!

b/5.A föld s az ég

b/1 Csak téged áldalak, Istened b/4 Jöjj, Szentlélek!

b/6.Alleluja, dicsérjük Őt

b/2 Kyrie b/5 Ó áldott légy, én Istenem
 

b/3 Oh, áldjad lelkem Istened

b/6 Krisztusnak teste és vére

  b/4 Alle Alleluja b/7 Üdvözlégy Mária
  b/5 Rád vágyik a szívem

 

 

b/6 Sanctus

 

 

b/7 Anamnézis

 
  b/8 Agnus Dei  
  b/9 Isten úgy szeretett minket

 

  b/10 Örvendj az Úrban!

 

   b/11Áldott legyen az Úr neve  

 
Reményt és jövőt adok /2007/   Te vagy az Út 2014/
1.Zengi a hajnal  

1. Dicsérd, lelkem, az Úr nevét

2.Szeret az úr  

2. Ezért áldjon, Uram az én ajkam

3.Krisztus feltámadott   3. Marana tha!
4.Ó jöjj Istenem  

4. Jöjj, Uram, Istenem

5.Most átadom néked   5. Atyánk, jöjjön el az országod
6.Jézus, hozzád megyek   6. Csak bízz, Izrael
7.Nyisd meg szemem   7. Az égiek serege
8.Feltekintek a hegyre  

8. Adoramus Te

9.Köszöntünk ma téged   9. Jöjj, Szentlélek, Urunk
10. Dicsérd, áldd az Ő nevét   10.Irgalmas Istenem
11.Szentlélek Isten  

11.Szelid és alázatos szívű Jézus

12.Jézus, én Uram imádlak  

12.Felismertünk, ó Urunk

13.Jézus az úr  

13.Te vagy az Út

14.Totus,Tuus  

14.Atyaisten, a néped jön hozzád

15. Reményt és jövőt adok  

15.A mi hazánk

   

16.Ave Maria