Alapítónk

Pierre Goursat
az Emmánuel Közösség alapítója

 


Pierre Goursat 1914-ben augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján született  Párizsban, és ugyanott halt meg 1991-ben, szintén Mária-ünnepen, március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján.

Isten őt használta fel eszközül arra, hogy létrehozza a franciaországi katolikus karizmatikus megújulásból kinövő Emmánuel Közösséget és a szorosan hozzá kapcsolódó Jézus Testvériséget.
(Pierre-ről  személyes emlékeiket tanúságtételben mondja el a de Chezelles házaspár.)

Egy 19 éves korában átélt élménye, melyet később megtéréseként emlegetett, alaposan megváltoztatta. Azelőtt is hívő fiatalember volt, megtérése után azonban mélyen lelki emberré vált, s igen fontos helyet kapott az életében a szentségi Jézus imádása. Lassan körvonalazódott számára, hogy a cölibátusban egészen Istennek szeretné szentelni az életét. Könyvek, folyóiratok, kiadványok segítségével igyekezett evangelizálni, és részt vállalt a Katolikus Értelmiségiek Társasága munkájában. Figyelme egyre inkább a filmművészet felé irányult: több rendezőnek barátja, néha tanácsadója volt.

Kis társaságot szervezett az Evangélium olvasására és megbeszélésére, és más módokat is keresett arra, hogy a fiatalokat megérintse az Örömhír által. Lelkesen foglalkozott a szegényekkel. Lakása többször megtelt csavargókkal és hajléktalanokkal.

Ötvennyolc éves volt, amikor 1972-ben egy februári hétvégén olyan élmény érte Pierre-t és a barátaiból, társaságában lévő fiatalokból álló imacsoportot, amely egészen átformálta őket – békesség és addig ismeretlen új erő töltötte be a szívüket. Pierre így beszélt erről: „Most értettem meg, hogy a Szentlélek élő személy, hogy itt van, bennem van.” A csoport a Szentlélek kiáradása után  folyamatosan növekedett, holott egyáltalán nem hirdették mindazt, ami velük történt. Ezzel vette kezdetét az a „kaland”, melynek eredménye az Egyház által elismert, és a világ minden táján elterjedt Emmánuel Közösség működése.

1985-ben visszavonult a közösség vezetéséből, s élete utolsó éveit csendességben és szentségimádásban töltötte. 1991-ben a temetésén Lustiger bíboros nagyrabecsüléssel emlékezett meg arról, ahogyan „az Úr utat nyitott Pierre előtt, és ahogy ő erre válaszolni tudott”.

 Pierre Goursat boldoggá avatási eljárása 2010-ben elkezdődött és rövidesen új szakaszába lép. 2015. december 19-én ünnepélyes szentmise keretében Párizsban lezárult az az egyházmegyei szakasz, melynek hat éve során mintegy 1200 oldalnyi anyag, tanúságtétel, feljegyzés gyűlt össze, melyek bizonyítják hogy az Emmánuel Közösség alapítója hősi fokon gyakorolta az erényeket és az életszentség hírében hunyt el.  

Ez eljárás eztán Rómában folytatódik, ahol a szentszéki szakasz során megvizsgálják a dokumentumokat és amennyiben a dikasztérium mindent előírás szerintinek talál, akkor relátort neveznek ki, aki felügyeli a posztulátor további munkáját. Ez utóbbi feladata, hogy az összegyűjtött bizonyítékok alapján benyújtsa a „Positio”-t, ami gyakorlatilag egy többszáz oldalas könyv. Ezt a Szentek Ügyeinek Kongregációja és egy hét bíborosból álló bizottság áttanulmányozza, majd a Kongregáció prefektusa a pápa elé tárja az ügyet, aki - mint egyedüli bíró - meghozza a döntést. Ha ez pozitív, a Kongregáció és a posztulátor gondozásában elkészül a latin nyelvű hivatalos dokumentum, a Decretum: ettől kezdve Isten szolgája, Pierre Goursat a Tiszteletreméltó címet viselheti.

A boldoggá avatáshoz egy hivatalosan dokumentált csodára, a szentté avatáshoz pedig egy második, már a boldoggá avatás után megtörtént csodára van szükség. Fontos tehát, hogy rendszeresen kérjük az Úr kegyelmeit Pierre közbenjárásához folyamodva, és a megtörtént csodáról a tanúságtételünket dátumozva, aláírva tájékoztassuk az ügy posztulátorát. 

Imádság Pierre Goursat boldoggá avatásáért:

Úr Jézus, kérünk Téged Pierre Goursat boldoggá avatásáért!

Élő vágy égett benne a lelkek megmentéséért és nagy szeretet az Egyház iránt. 

Hittel és reménységgel szolgálta az Egyház lelki és missziós megújulását. Az ő közbenjárására kérünk Urunk,hogy mindig teljesen Rád tudjuk bízni magunkat, nagylelkűen szolgáljunk és megtegyük akaratodat. Adj nekünk a Szentségimádásra nyitott szívet, mély együttérzést minden ember iránt és éleszd fel bennünk szereteted tüzét a világ evangelizációjáért! Isten szolgájának, Pierre Goursatnak közbenjárására állhatatosan kérünk Téged, árassz el minket minden jóval és kegyelemmel, hogy segítségére lehessünk a szegényeknek, azoknak, akiket az élet különösen megsebzett;  hogy vigasztalni tudjuk a szomorúakat, megerősítsük a gyengéket és gyógyítsuk a betegeket!

(személyes imaszándékok felsorolása..)

 Úr Jézus kérünk Téged, hogy mutasd meg szelíd és alázatos szíved végtelen szeretetét mindazoknak, akik távol vannak Tőled, vagy még nem ismernek Téged! AMEN